POMOC DLA OLI KOPCZYŃSKIEJ


Ola urodziła się z Zespołem Downa, złożoną wadą serca, wadą wzroku i słuchu. Jej wady wymagają leczenia w wielu specjalistycznych ośrodkach w całej Polsce. Dzielnie walczy z chorobami już piąty rok. Przed Oleńką kolejne operacje na serduszko, słuch i wzrok. Od urodzenia przyjmuje na stałe dużo leków. Potrzebuje wszechstronnej rehabilitacji ogólnorozwojowej. Najlepsze efekty w rozwoju dziecka, uzyskujemy tylko na drogich turnusach rehabilitacyjnych.
Ola jest bardzo silna, a jej chęć życia pozwala nam przezwyciężać kolejne problemy zdrowotne.
Prosimy o pomoc i wsparcie dla naszej córeczki. Również Państwo możecie wesprzeć Olusię wpłatą 1% od podatku na jej leczenie.

Nazwa OPP:
Fundacja „Przyszłość dla dzieci”
KRS 0000148747
W rubryce informacje dodatkowe:
1% dla Aleksandry Kopczyńskiej

Można też wpłacić każdą kwotę
Nr subkonta: 21 1240 1590 1111 0010 2531 7517
koniecznie z dopiskiem Aleksandra KopczyńskaDziękujemy - Ola z rodzicami