Wykonanie nasadzeń kwiatów, drzew ozdobnych i liściastych w ciągu drogi powiatowej nr 1346N m. Lechowo
przez Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Lechowa "Lechowianie" w ramch projektu "Wieś barwna i kwitnąca"Zobacz więcej na stronie: www.pieniezno.wm.pl