W 2009 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
dokonał nasadzeń 740 sztuk drzew .
Dokonano pielegnacji 364 sztuk zadrzewienia, polegajacej
na usuwaniu chorych i uszkodzonych konarów i gałęzi.


Ustawienie barier sprężystych przy drogach powiatowych
- zabezpieczenie drzew
Nasadzenia drzew w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Braniewa w 2012 roku